มีนาคม - พฤษภาคม 61

เดินทางโดย : สายการบินไทย ( TG )

เริ่มต้นท่านละ

15,888 บาท

วันที่ 5 - 10 มี.ค. 61

เดินทางโดย : สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

19,999 บาท

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE

เริ่มต้นท่านละ

9,899 บาท

มีนาคม 2561

เดินทางโดย : CHINASOUTHERN AIRLINES(CZ)

เริ่มต้นท่านละ

19,900 บาท

เดินทางเดือน มกราคม และ มีนาคม 61

เดินทางโดย : SHANGHAI AIRLINES เ

เริ่มต้นท่านละ

19,999 บาท

มกราคม - มีนาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบินไทยสมายล์

เริ่มต้นท่านละ

20,799 บาท

เดินทางพฤษจิกายน 60 - กุมภาพันธ์ 61

เดินทางโดย : สายการบินนกสกู๊ต

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท

มกราคม - มีนาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบินแอร์ เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

13,900 บาท

มกราคม - พฤษภาคม 61

เดินทางโดย : สายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

มกราคม - มีนาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน NOK SCOOT (XW)

เริ่มต้นท่านละ

13,899 บาท

มกราคม - มีนาคม 61

เดินทางโดย : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

เริ่มต้นท่านละ

22,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : 10-15/11-16/12-17/13-18 เมษายน 61

เดินทางโดย : สายการบิน Shandong Airline

เริ่มต้นท่านละ

19,999 บาท

เดินทาง ม.ค.-มี.ค.61

เดินทางโดย : สายการบิน NOKSCOOT

เริ่มต้นท่านละ

14,888 บาท

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

15,999 บาท

มกราคม 2561

เดินทางโดย : สายการบินไทยสมายล์

เริ่มต้นท่านละ

16,661 บาท

มกราคม - มีนาคม 61

เดินทางโดย : NOK SCOOT (XW)

เริ่มต้นท่านละ

14,899 บาท

มกราคม 2561

เดินทางโดย : สายการบินซานตงแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

12,900 บาท

มกราคม / มีนาคม 2561

เดินทางโดย : โดยสายการบินแอร์ ไชน่า

เริ่มต้นท่านละ

15,999 บาท

เดินทางโดย : โดยสายการบินแอร์เอเชีย(FD)

เริ่มต้นท่านละ

10,999 บาท

กำหนดการเดินทาง มกราคม - มีนาคม 18

เดินทางโดย : NOKSCOOT

เริ่มต้นท่านละ

17,888 บาท

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน NOK SCOOT

เริ่มต้นท่านละ

16,555 บาท

เดินทาง ม.ค.-มี.ค.61

เดินทางโดย : สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)

เริ่มต้นท่านละ

14,899 บาท

เดินทาง ม.ค.-มี.ค.61

เดินทางโดย : สายการบิน NOK SCOOT (XW)

เริ่มต้นท่านละ

12 บาท

เดินทาง ม.ค.-มี.ค.61

เดินทางโดย : สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

เริ่มต้นท่านละ

17,899 บาท

เดินทาง มีนาคม -มิถุนายน 2561

เดินทางโดย : สายการบิน HAINAN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

15,900 บาท

วันที่ 11-16 เมษายน 2561/วันที่ 12-17 เมษายน 2561/วันที่ 13-18 เมษายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินแอร์ เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

30,999 บาท

วันที 12-16 เมษายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

เริ่มต้นท่านละ

22,991 บาท

วันที่ 11 – 15 /วันที่ 12 – 16 /วันที่ 13 – 17 เมษายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินแอร์ไชน่า (CA)

เริ่มต้นท่านละ

26,991 บาท

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน NOKSCOOT AIRLINE

เริ่มต้นท่านละ

14,888 บาท

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE (WE)

เริ่มต้นท่านละ

19,999 บาท

ธันวาคม 60 - กุมภาพันธ์ 61

เดินทางโดย : สายการบิน AIR ASIA

เริ่มต้นท่านละ

11,777 บาท

วันที่ 25-29 ม.ค., 1-5 ก.พ. 61

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

มีนาคม - มิถุนายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินไทย (TG)

เริ่มต้นท่านละ

15,991 บาท

วันที่ 10-13 / 16-19 / 17-20 / 22-25/23-26 มีนาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

19,900 บาท

วันที่ 13-18 / 14-19 เมษายน 2561 ** วันสงกรานต์ **

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE (WE)

เริ่มต้นท่านละ

24,899 บาท

วันที่ 02-05 กุมภาพันธ์ 2561

เดินทางโดย : สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

เริ่มต้นท่านละ

11,899 บาท

มีนาคม - มิถุนายน 2561

เดินทางโดย : สายการบิน SICHUAN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

18,999 บาท

เดินทางมีนาคม - มิถุนายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

มีนาคม - มิถุนายน 2561

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE

เริ่มต้นท่านละ

11,777 บาท

มีนาคม - เมษายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินไทย ( Thai Airway )

เริ่มต้นท่านละ

19,900 บาท

เดินทางตั้งแต่เดือน ก.พ. - มี.ค. 61

เดินทางโดย : สายการบินสกู๊ต (SCOOT)

เริ่มต้นท่านละ

14,999 บาท

วันที่ 1-4 / 15-18 / 22-25 มี.ค. 2561

เดินทางโดย : โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ (SC

เริ่มต้นท่านละ

11,999 บาท

เดินทาง 12-16เม.ย.61

เดินทางโดย : โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)

เริ่มต้นท่านละ

24,991 บาท

เดินทาง 11-15,13-17 เม.ย.61

เดินทางโดย : โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)

เริ่มต้นท่านละ

22,991 บาท

17-20 พฤษภาคม ,26-29 พฤษภาคม 61,07-10 มิถุนายน 61,21-24 มิถุนายน 61

เดินทางโดย : สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU)

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

มีนาคม - มิถุนายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชีย(FD)

เริ่มต้นท่านละ

11,999 บาท

เดินทางโดย : โดยสายการบินไทย (TG)

เริ่มต้นท่านละ

18,991 บาท

เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินไทย ( TG )

เริ่มต้นท่านละ

22,999 บาท

Copyright © 2015 All Rights Reserved. Designed by Siam Webdesign