เดินทาง พฤศจิกายน 60

เดินทางโดย : สายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ (WE)

เริ่มต้นท่านละ

7,997 บาท

เดินทางพฤษจิกายน 60 - กุมภาพันธ์ 61

เดินทางโดย : สายการบินนกสกู๊ต

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท

กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน SICHUAN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

18,799 บาท

กำหนดการเดินทาง ธันวาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์(WE)

เริ่มต้นท่านละ

14,441 บาท

มกราคม - พฤษภาคม 61

เดินทางโดย : สายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

มกราคม - มีนาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน NOK SCOOT (XW)

เริ่มต้นท่านละ

13,899 บาท

มกราคม - มีนาคม 61

เดินทางโดย : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

เริ่มต้นท่านละ

22,900 บาท

เดินทาง ก.ย.-ธ.ค.60

เดินทางโดย : สายการบิน NOKSCOOT

เริ่มต้นท่านละ

14,888 บาท

เดินทาง ม.ค.-มี.ค.61

เดินทางโดย : สายการบิน NOKSCOOT

เริ่มต้นท่านละ

14,888 บาท

กำหนดการเดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

23,799 บาท

กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

11,999 บาท

กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน NOK SCOOT

เริ่มต้นท่านละ

16,555 บาท

กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE (WE)

เริ่มต้นท่านละ

16,999 บาท

กำหนดการเดินทางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE (WE)

เริ่มต้นท่านละ

12,799 บาท

กำหนดการเดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE (WE)

เริ่มต้นท่านละ

20,799 บาท

กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน NOK SCOOT

เริ่มต้นท่านละ

22,799 บาท

กำหนดการเดินทาง เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : โดยสายการบิน THAI SMILE

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท

มิ.ย. - ธ.ค.60

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

16,888 บาท

กันยายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

22,799 บาท

กำหนดการเดินทางเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินไทย

เริ่มต้นท่านละ

14,799 บาท

กำหนดการเดินทางเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม(ปีใหม่) 2560

เดินทางโดย : THAI SMILE

เริ่มต้นท่านละ

16,799 บาท

กันยายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท