กำหนดการเดินทาง : เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2560

เดินทางโดย : สายการบิน ไห่หนานแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

15,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 15 18 ตุลาคม, 60

เดินทางโดย : สายการบิน KENYA AIRWAYS (KQ)

เริ่มต้นท่านละ

20,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 31 มีนาคม - 28 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

เริ่มต้นท่านละ

13,900 บาท

เดินทางเดือน มิถุนายน 2560

เดินทางโดย : LUCKY AIR

เริ่มต้นท่านละ

8,900 บาท

ก.ค.-ก.ย.2560

เดินทางโดย : สายการบินไทย

เริ่มต้นท่านละ

14,999 บาท

มิ.ย. - ธ.ค.60

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

16,888 บาท

ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินไทย ( Thai Airway )

เริ่มต้นท่านละ

33,999 บาท

เดินทางเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน AIR ASIA X

เริ่มต้นท่านละ

13,777 บาท

กำหนดการเดินทาง 2 พฤษภาคม - 1 กรกฏาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน ไห่หนานแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

9,990 บาท

กำหนดการเดินทาง 9 มิถุนายน - 23 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE (WE)

เริ่มต้นท่านละ

13,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 14 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน SICHUAN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

32,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 27 พฤษภาคม - 2 กรกฏาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน SHANGHAI AIRLINES (FM)

เริ่มต้นท่านละ

199,999 บาท

กรกฎาคม – ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE

เริ่มต้นท่านละ

16,888 บาท

ก.ค. - ก.ย. 2560

เดินทางโดย : สายการบิน SICHUAN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

16,799 บาท

กำหนดการเดินทาง 8 มีนาคม - 25 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบินไทย แอร์เวย์

เริ่มต้นท่านละ

14,999 บาท

กำหนดการเิดนทาง 7 เมษายน - 1 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินนกสกู๊ต (XW)

เริ่มต้นท่านละ

14,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 20 พฤษภาคม - 25 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE (WE)

เริ่มต้นท่านละ

16,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 17 - 22 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE (WE)

เริ่มต้นท่านละ

24,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 6 -25 สิงหาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน NOK SCOOT

เริ่มต้นท่านละ

21,999 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

เริ่มต้นท่านละ

9,555 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เชียเอ็กซ์ (XJ)

เริ่มต้นท่านละ

12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 23 มีนาคม - 27 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

เริ่มต้นท่านละ

14,888 บาท

กำหรดการเดินทาง 5 เมษายน - 25 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน NOK SCOOT

เริ่มต้นท่านละ

15,999 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

เริ่มต้นท่านละ

9,888 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)

เริ่มต้นท่านละ

21,888 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ)

เริ่มต้นท่านละ

14,888 บาท

กำหนดการเดินทาง 28 เมษายน - 27 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ)

เริ่มต้นท่านละ

14,888 บาท

กำหนดการเดินทาง 21 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน SICHUAN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

33,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 26 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน AIR CHINA ( CA )

เริ่มต้นท่านละ

42,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE (WE)

เริ่มต้นท่านละ

15,888 บาท

กำหนดการเดินทาง 1 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน Air Asia

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน 2560

เดินทางโดย : สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

22,888 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนสิงหาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน NOK SCOOT

เริ่มต้นท่านละ

15,888 บาท

กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE (WE)

เริ่มต้นท่านละ

17,880 บาท

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL

เริ่มต้นท่านละ

30,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 20 - 29 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL

เริ่มต้นท่านละ

40,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 9 พฤษพาคม - 25 มิถุนายน

เดินทางโดย : สายการบิน AIR CHINA

เริ่มต้นท่านละ

22,888 บาท

กำหนดการเดินทาง 15 - 27 สิงหาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน NOK SCOOT

เริ่มต้นท่านละ

25,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 5 เมษายน - 23 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน NOK SCOOT เ

เริ่มต้นท่านละ

15,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 24 กุมภาพันธ์ - 28 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน AIR CHINA (CA)

เริ่มต้นท่านละ

18,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 5 เมษายน - 23 ตุลาตม 60

เดินทางโดย : สายการบิน NOK SCOOT

เริ่มต้นท่านละ

16,999 บาท

กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท