กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน SICHUAN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

18,799 บาท

เดินทางวันที่18-23 กันยายน 2560

เดินทางโดย : ซานตงแอร์ไลน์ (SC)

เริ่มต้นท่านละ

17,999 บาท

กำหนดการเดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

23,799 บาท

กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

11,999 บาท

กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน NOK SCOOT

เริ่มต้นท่านละ

16,555 บาท

กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE (WE)

เริ่มต้นท่านละ

16,999 บาท

กำหนดการเดินทางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE (WE)

เริ่มต้นท่านละ

12,799 บาท

กำหนดการเดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE (WE)

เริ่มต้นท่านละ

20,799 บาท

กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน NOK SCOOT

เริ่มต้นท่านละ

22,799 บาท

กำหนดการเดินทาง เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : โดยสายการบิน THAI SMILE

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท

ก.ค. - ก.ย.2560

เดินทางโดย : สายการบิน HAINAN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

13,777 บาท

กรกฎาคม – ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE

เริ่มต้นท่านละ

16,888 บาท

มิ.ย. - ธ.ค.60

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

16,888 บาท

เดินทางเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน AIR ASIA X

เริ่มต้นท่านละ

13,777 บาท

กันยายน - ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน SCOOT AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

15,999 บาท

กันยายน - ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินนกสกู๊ต (XW)

เริ่มต้นท่านละ

15,999 บาท

กันยายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

22,799 บาท

กำหนดการเดินทาง 15 - 18 ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน KENYA AIRWAYS (KQ)

เริ่มต้นท่านละ

20,999 บาท

กำหนดการเดินทางกรกฎาคม - ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน NOK SCOOT

เริ่มต้นท่านละ

12,555 บาท

กำหนดการเดินทางเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินไทย

เริ่มต้นท่านละ

14,799 บาท

กำหนดการเดินทางเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน NOK SCOOT

เริ่มต้นท่านละ

16,999 บาท

กำหนดการเดินทางเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม(ปีใหม่) 2560

เดินทางโดย : THAI SMILE

เริ่มต้นท่านละ

16,799 บาท

วันที่ 18-22 / 19-23 ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

29,799 บาท

วันที่ 20-25 / 21-26 / 22-26 กันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ)

เริ่มต้นท่านละ

18,999 บาท

เดินทางเดือนกรกฏา - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : THAI AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

14,799 บาท

กำหนดการเดินทาง 9 มิถุนายน - 23 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE (WE)

เริ่มต้นท่านละ

13,999 บาท

กันยายน - ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

เริ่มต้นท่านละ

18,799 บาท

สิงหาคม - กันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

13,555 บาท

ก.ค. - ก.ย. 2560

เดินทางโดย : สายการบิน SICHUAN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

16,799 บาท

กำหนดการเดินทาง 20 พฤษภาคม - 25 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE (WE)

เริ่มต้นท่านละ

16,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 17 - 22 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE (WE)

เริ่มต้นท่านละ

24,999 บาท

กำหรดการเดินทาง 5 เมษายน - 25 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน NOK SCOOT

เริ่มต้นท่านละ

15,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 28 เมษายน - 27 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ)

เริ่มต้นท่านละ

14,888 บาท

กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน THAI SMILE (WE)

เริ่มต้นท่านละ

17,880 บาท

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL

เริ่มต้นท่านละ

30,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 20 - 29 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL

เริ่มต้นท่านละ

40,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 5 เมษายน - 23 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน NOK SCOOT เ

เริ่มต้นท่านละ

15,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 5 เมษายน - 23 ตุลาตม 60

เดินทางโดย : สายการบิน NOK SCOOT

เริ่มต้นท่านละ

16,999 บาท

ก.ค. - ก.ย.2560

เดินทางโดย : สายการบินแอร์ เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

ก.ค.-ก.ย.2560

เดินทางโดย : สายการบินไทย

เริ่มต้นท่านละ

14,999 บาท

กันยายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท

ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินไทย ( Thai Airway )

เริ่มต้นท่านละ

33,999 บาท

ก.ค. - ต.ค.2560

เดินทางโดย : สายการบิน Shandong Airline

เริ่มต้นท่านละ

12,900 บาท