กำหนดการเดินทาง 15,มิถุนายน - 29 สิงหาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน HONG KONG AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

39,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 2 มิถุนายน - 26 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินไทย

เริ่มต้นท่านละ

36,900 บาท

พฤศจิกายน - ธันวาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

27,999 บาท

วันที่ 17-21 , 24-28 สิงหาคม / 7-11 , 14-18 , 21-25 กันยายน

เดินทางโดย : สายการบินไทย ( Thai Airway )

เริ่มต้นท่านละ

37,991 บาท

สิงหาคม 20-24 , 25-29 กันยายน 9-13 , 23-27

เดินทางโดย : สายการบินไทย

เริ่มต้นท่านละ

39,999 บาท

สิงหาคม-กันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบิน เอเชียแอตแลนติก แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

27,888 บาท

เดินทางเดือน พฤศจิกายน - มกราคม 2560

เดินทางโดย : ASIA ATLANTIC AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

29,999 บาท

สิงหาคม - กันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินไทย ( TG )

เริ่มต้นท่านละ

39,991 บาท

พฤศจิกายน 2560

เดินทางโดย : โดยสายการบินไทย

เริ่มต้นท่านละ

35,888 บาท

ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : การบินไทยแอร์เวยส์

เริ่มต้นท่านละ

35,888 บาท

ตุลาคม - พฤศจิกายน 60

เดินทางโดย : สายการบินไทย ( Thai Airway )

เริ่มต้นท่านละ

43,900 บาท

เดินทาง พ.ย. - ธ.ค.60

เดินทางโดย : ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB)

เริ่มต้นท่านละ

29,900 บาท