11-16 เม.ย 61 / 14-19 เม.ย 61 **สงกรานต์ **

เดินทางโดย : สายการบินไทย ( TG )

เริ่มต้นท่านละ

52,900 บาท

เดินทาง 3-7 ก.พ.2018

เดินทางโดย : สายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Pacific

เริ่มต้นท่านละ

54,900 บาท

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

เริ่มต้นท่านละ

33,900 บาท

กำหนดเดินทาง เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน THAI AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

45,900 บาท

กำหนดเดินทาง เดือนพฤศจิกายน 60 – กุมภาพันธ์ 61

เดินทางโดย : สายการบิน THAI AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

47,900 บาท

เดินทางเดือน มกราคม - มี.ค.61

เดินทางโดย : การบินไทย

เริ่มต้นท่านละ

38,888 บาท

เดินทาง มกราคม – กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบินไทย ( Thai Airway )

เริ่มต้นท่านละ

38,999 บาท

มีนาคม - เมษายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินไทย ( TG )

เริ่มต้นท่านละ

44,991 บาท

กำหนดเดินทาง เดือนพฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน HONG KONG AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

35,999 บาท

พฤษภาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

เริ่มต้นท่านละ

32,900 บาท

เมษายน - มิถุนายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

เริ่มต้นท่านละ

28,900 บาท

วันที่ 3-7 กพ. 2561 **Sapporo Snow Festival 2018**

เดินทางโดย : สายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Pacific

เริ่มต้นท่านละ

54,900 บาท

เดินทาง 30 ธ.ค. 2560 – 04 ม.ค. 2561

เดินทางโดย : สายการบิน HONG KONG AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

49,900 บาท

เดินทางระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน 2561 // 4-9 พฤษภาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบินอีว่า แอร์ (Eva Air)

เริ่มต้นท่านละ

54,900 บาท

8-12 มกราคม 2561

เดินทางโดย : สายการบินคาเธย์แปซิฟิก

เริ่มต้นท่านละ

33,999 บาท

10-15 กุมภาพันธ์ 2561

เดินทางโดย : การบินไทย TG

เริ่มต้นท่านละ

51,900 บาท

22 – 26 ม.ค. 61/28 ม.ค. – 01 ก.พ. 61/29 ม.ค. – 02 ก.พ. 61

เดินทางโดย : สายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB)

เริ่มต้นท่านละ

29,900 บาท

3-7 ก.พ.61/4-8 ก.พ.61/6-10 ก.พ.61/9-13 ก.พ.61

เดินทางโดย : สายการบินไทย

เริ่มต้นท่านละ

49,999 บาท

เดินทาง กุมภาพันธ์ 2561

เดินทางโดย : สายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB)

เริ่มต้นท่านละ

38,900 บาท

เดินทาง กุมภาพันธ์ - เมษายน 61

เดินทางโดย : Asia Atlantic Airlines

เริ่มต้นท่านละ

32,900 บาท

เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

เริ่มต้นท่านละ

23,888 บาท

เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

เริ่มต้นท่านละ

29,888 บาท

Copyright © 2015 All Rights Reserved. Designed by Siam Webdesign