กำหนดการเดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2017

เดินทางโดย : สายการบิน AIR ASIA X

เริ่มต้นท่านละ

29,900 บาท

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน 17 - มีนาคม 18

เดินทางโดย : Scoot Airlines

เริ่มต้นท่านละ

28,900 บาท

เดินทาง ม.ค.-มี.ค.61

เดินทางโดย : สายการบิน THAI AIR ASIA X

เริ่มต้นท่านละ

27,900 บาท

เดินทาง พ.ย.60-มี.ค.61

เดินทางโดย : สายการบิน Scoot

เริ่มต้นท่านละ

22,900 บาท

เดินทางเดือน ธันวาคม 60 - มีนาคม 61

เดินทางโดย : AIR ASIA

เริ่มต้นท่านละ

27,888 บาท

เดินทาง 22 - 26 ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน Thai Airways

เริ่มต้นท่านละ

45,900 บาท

เดินทาง 28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน Thai Airways

เริ่มต้นท่านละ

59,000 บาท

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61

เดินทางโดย : AIR ASIA X

เริ่มต้นท่านละ

26,888 บาท

เดินทางเดือน ธันวาคม 60 - มกราคม 61

เดินทางโดย : การบินไทย

เริ่มต้นท่านละ

36,888 บาท

เดินทางช่วงปีใหม่ วันที่ 07-12 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561 29 ธันวาคม 2560 – 03 มกราคม 2561 30 ธันวาคม 2560 – 04 มกราคม 2561

เดินทางโดย : AIR ASIA X

เริ่มต้นท่านละ

36,888 บาท

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2017

เดินทางโดย : การบินไทย

เริ่มต้นท่านละ

47,900 บาท

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน 2017

เดินทางโดย : AIR ASIA X

เริ่มต้นท่านละ

33,900 บาท

กำหนดการเดินทาง ธันวาคม 2017

เดินทางโดย : AIR ASIA X

เริ่มต้นท่านละ

35,900 บาท

พฤศจิกายน 2560

เดินทางโดย : แอร์เอเชียเอ็กซ์

เริ่มต้นท่านละ

29,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 2 พีเรียตเท่านั้น!!! 03 – 07 พฤศจิกายน 2560 10 – 14 พฤศจิกายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินเจแปน แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

41,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 21 -25 พฤศจิกายน 2017

เดินทางโดย : สายการบินเจแปน แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

41,900 บาท

พฤศจิกายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

เริ่มต้นท่านละ

31,900 บาท