เริ่มเดินทางเดือน มิถุนายน 2560 ด่วน!!!!

เดินทางโดย : ฟลายดูไบ (FZ)

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 7 เมาายน - 18 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์(BI)

เริ่มต้นท่านละ

16,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 25เมษายน - สิงหาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

เริ่มต้นท่านละ

4,900 บาท