กำหนดการเดินทาง 4 พฤษภาคม - 29 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

เริ่มต้นท่านละ

34,900 บาท

สิงหาคม-ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน Air Astana

เริ่มต้นท่านละ

28,500 บาท

กันยายน - พฤศจิกายน 60

เดินทางโดย : โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ QR

เริ่มต้นท่านละ

29,911 บาท

กันยายน - ธันวาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน Mahan Air

เริ่มต้นท่านละ

27,888 บาท

สิงหาคม - ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน QATAR AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

28,999 บาท

กำหนดการเดินทาง กันยายน - ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินอียิปต์แอร์(MS)

เริ่มต้นท่านละ

26,662 บาท

ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK

เริ่มต้นท่านละ

35,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 07-14 ส.ค.60

เดินทางโดย : สายการบิน Qatar Airways

เริ่มต้นท่านละ

29,900 บาท

วันเดินทาง 12-19 ส.ค. 60/19-26 ส.ค.60 และ26 ส.ค.-02 ก.ย.60

เดินทางโดย : สายการบิน Qatar Airways

เริ่มต้นท่านละ

29,900 บาท

กันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบิน MAHAN AIR

เริ่มต้นท่านละ

27,900 บาท

ก.ค. - พ.ย. 2560

เดินทางโดย : สายการบิน Air Astana

เริ่มต้นท่านละ

36,555 บาท

ก.ค. - ต.ค.2560

เดินทางโดย : สายการบิน Turkish Airlines

เริ่มต้นท่านละ

29,888 บาท

สิงหาคม - กันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

37,900 บาท

สิงหาคม - กันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

34,900 บาท

ก.ค. - ก.ย.60

เดินทางโดย : 9 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK

เริ่มต้นท่านละ

29,900 บาท

ก.ค. - พ.ย.2560

เดินทางโดย : สายการบิน Air Astana

เริ่มต้นท่านละ

28,500 บาท

16-24 ต.ค.2560

เดินทางโดย : สายการบิน Etihad Airways

เริ่มต้นท่านละ

34,555 บาท

กำหนดการเดินทาง 5 พฤษภาคม - 6 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

เริ่มต้นท่านละ

37,900 บาท