กำหนดการเดินทาง 3 พีเรียตสุดท้ายเท่านั้น!! 27 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 17 05-13 ธันวาคม 17 11-19 ธันวาคม 17

เดินทางโดย : TURKISH AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

29,900 บาท

เดินทางเดือน ธันวาคม 60(ช่วงปีใหม่) - มีนาคม 61

เดินทางโดย : Qatar Airways

เริ่มต้นท่านละ

29,900 บาท

เดินทางเดือน 24-31ธ.ค.60 / 25ธ.ค.-01ม.ค.61 / 28ธ.ค.-04ม.ค.61 29ธ.ค.-05ม.ค.61 / 31ธ.ค.-07ม.ค.61 (ช่วงปีใหม่)

เดินทางโดย : เตอร์กิช แอรืไลน์

เริ่มต้นท่านละ

43,900 บาท

เดินทางเดือน ธันวาคม 60

เดินทางโดย : เตอร์กิช แอรืไลน์

เริ่มต้นท่านละ

35,900 บาท

เดินทางเดือน ธันวาคม 60 (่ช่วงปีใหม่)

เดินทางโดย : เตอร์กิช แอรืไลน์

เริ่มต้นท่านละ

43,900 บาท

เดินทางเดิน เมษายน 61

เดินทางโดย : Qatar Airways

เริ่มต้นท่านละ

39,900 บาท

เดินทางเดือน 27 มีนาคม - 3 เมษายน 61 10 - 17 เมษายน 61 (ช่วงสงกรานต์)

เดินทางโดย : อุสเบกิสถาน แอร์เวยส์(HY)

เริ่มต้นท่านละ

39,900 บาท

เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

เดินทางโดย : สายการบิน TURKISH AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

33,900 บาท

เดินทาง มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

เดินทางโดย : สายการบินเตอร์กิช

เริ่มต้นท่านละ

32,900 บาท

เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบินเตอร์กิช

เริ่มต้นท่านละ

35,900 บาท

เดินทางเดือน มกราคม - มีนาคม 61

เดินทางโดย : เตอร์กิช แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

34,900 บาท

มกราคม - มีนาคม 61

เดินทางโดย : เตอร์กิช แอร์ไลน

เริ่มต้นท่านละ

39,900 บาท

เดินทางเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 61

เดินทางโดย : กาตาร์ แอร์เวย์ (QR)

เริ่มต้นท่านละ

33,900 บาท

มกราคม - เมษายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินกาตาร์แอร์เวย์

เริ่มต้นท่านละ

29,999 บาท

เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.60

เดินทางโดย : สายการบิน Turkish Airlines

เริ่มต้นท่านละ

29,992 บาท

กำหนดการเดินทาง 2พีเรียตสุดท้ายเท่านั้น!! 21-29 ธันวาคม 17 *วันคริสมาสต์* 28 ธันวาคม 17 - 05 มกราคม 18 *ปีใหม่!!*

เดินทางโดย : TURKISH AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

39,900 บาท

เดินทางเดือน มกราคม - มีนาคม 61

เดินทางโดย : AIR ASTANA

เริ่มต้นท่านละ

28,999 บาท

เดินทางเดือน ธันวาคม 60

เดินทางโดย : MAHAN AIR

เริ่มต้นท่านละ

29,888 บาท

เดินทางเดือน ธันวาคม 60

เดินทางโดย : TURKISH AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

29,998 บาท

เดินทางเดือน มกราคม - มิถุนายน 61

เดินทางโดย : Air Astana

เริ่มต้นท่านละ

31,999 บาท

เดินทางเดือน ธันวาคม 60

เดินทางโดย : Turkish Airlines

เริ่มต้นท่านละ

32,888 บาท

เดินทางเดือน ธันวาคม 60 (ช่วงปีใหม่)

เดินทางโดย : Mahan Air

เริ่มต้นท่านละ

29,888 บาท

เดินทางช่วงปีใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม - 6 มกราคม 61

เดินทางโดย : EGYP AIR

เริ่มต้นท่านละ

42,888 บาท

กันยายน - พฤศจิกายน 60

เดินทางโดย : โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ QR

เริ่มต้นท่านละ

29,911 บาท

กันยายน - ธันวาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน Mahan Air

เริ่มต้นท่านละ

27,888 บาท

ก.ค. - พ.ย. 2560

เดินทางโดย : สายการบิน Air Astana

เริ่มต้นท่านละ

36,555 บาท

ก.ค. - พ.ย.2560

เดินทางโดย : สายการบิน Air Astana

เริ่มต้นท่านละ

28,500 บาท

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน 17 - มีนาคม 18

เดินทางโดย : QATAR AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

30,999 บาท

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 17

เดินทางโดย : AIR ASTANA

เริ่มต้นท่านละ

28,999 บาท

กำหนดเดินทาง เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน TURKISH AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

29,999 บาท

กำหนดเดินทางเดือนพฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน MAHAN AIR

เริ่มต้นท่านละ

27,999 บาท

กำหนดเดินทางเดือนพฤศจิกายน 2560 - พฤษภาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน QATAR AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

30,999 บาท

กำหนดเดินทางเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน QATAR AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

29,999 บาท