*05 เม.ย. 61-13 เม.ย. 61 * วันสงกรานต์ *12 เม.ย. 61- 20 เม.ย. 61* วันสงกรานต์ *26 เม.ย. 61-04 พ.ค. 61* วันแรงงาน

เดินทางโดย : สายการบิน QATAR AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

33,999 บาท

เดินทางเดิน เมษายน 61

เดินทางโดย : Qatar Airways

เริ่มต้นท่านละ

39,900 บาท

เดินทางเดือน 27 มีนาคม - 3 เมษายน 61 10 - 17 เมษายน 61 (ช่วงสงกรานต์)

เดินทางโดย : อุสเบกิสถาน แอร์เวยส์(HY)

เริ่มต้นท่านละ

39,900 บาท

มกราคม - เมษายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

32,999 บาท

เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบินเตอร์กิช

เริ่มต้นท่านละ

35,900 บาท

มกราคม - เมษายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินกาตาร์แอร์เวย์

เริ่มต้นท่านละ

29,999 บาท

กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ Turkish Airlines

เริ่มต้นท่านละ

29,998 บาท

เมษายน - พฤษภาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน Turkish Airlines

เริ่มต้นท่านละ

37,900 บาท

เดินทางเดือน มกราคม - มิถุนายน 61

เดินทางโดย : Air Astana

เริ่มต้นท่านละ

31,999 บาท

4-11 เม.ย. /9-16 เม.ย./11-18 เม.ย. 2561

เดินทางโดย : สายการบิน Turkish Airlines (TK)

เริ่มต้นท่านละ

43,900 บาท

เดินทาง พฤษภาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน MAHAN AIR

เริ่มต้นท่านละ

28,927 บาท

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน 18

เดินทางโดย : สายการบินเตอร์กิช

เริ่มต้นท่านละ

37,500 บาท

กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 18

เดินทางโดย : สายการบินเตอร์กิช

เริ่มต้นท่านละ

37,500 บาท

กำหนดเดินทาง 28 มี.ค. – 06 เม.ย. / 04 – 13 เม.ย. / 18 – 27 เม.ย. / 25 เม.ย. –04 พ.ค. / 02 – 11 พ.ค. / 23 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2561

เดินทางโดย : QATAR AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

29,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 03 - 13 พ.ค. 61 / 06 - 15 พ.ค. 61

เดินทางโดย : Qatar Airways

เริ่มต้นท่านละ

35,900 บาท

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2561

เดินทางโดย : เตอร์กิซ แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

36,900 บาท

เมษายน- พฤษภาคม 61

เดินทางโดย : สายการบินเติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

33,900 บาท

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - ธันวาคม 2561

เดินทางโดย : เตอร์กิซ แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

32,900 บาท

เมษายน - ตุลาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน Air Astana

เริ่มต้นท่านละ

29,888 บาท

กำหนดการเดินทาง พ.ค. - ก.ค. 61

เดินทางโดย : สายการบิน TURKISH AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

32,900 บาท

เดินทาง ก.พ. -มิ.ย.2561

เดินทางโดย : สายการบินการ์ต้าแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

29,900 บาท

เดินทาง เมษายน 2561

เดินทางโดย : สายการบิน TURKISH AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

44,999 บาท

เมษายน 2561

เดินทางโดย : สายการบิน Kuwait Airways

เริ่มต้นท่านละ

38,900 บาท

วันที่ 03-10มี.ค. / 04-11มี.ค. / 17-24 มี.ค. / 18-25 มี.ค. / 25 มี.ค.-01เม.ย. 61

เดินทางโดย : สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

39,900 บาท

เมษายน 2561

เดินทางโดย : สายการบิน MAHAN AIR

เริ่มต้นท่านละ

30,927 บาท

เดินทาง 10-18 เม.ย. / 14-22 เม.ย.

เดินทางโดย : สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

46,900 บาท

กำหนดเดินทางเดือนพฤศจิกายน 2560 - พฤษภาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน QATAR AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

30,999 บาท

Copyright © 2015 All Rights Reserved. Designed by Siam Webdesign