กำหนดการเดินทาง กันยายน - ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินอียิปต์แอร์(MS)

เริ่มต้นท่านละ

26,662 บาท

กันยายน - พฤศจิกายน 60

เดินทางโดย : โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ QR

เริ่มต้นท่านละ

29,911 บาท

สิงหาคม-ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน Air Astana

เริ่มต้นท่านละ

28,500 บาท

กันยายน - ธันวาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน Mahan Air

เริ่มต้นท่านละ

27,888 บาท

ก.ค. - พ.ย. 2560

เดินทางโดย : สายการบิน Air Astana

เริ่มต้นท่านละ

36,555 บาท

ก.ค. - พ.ย.2560

เดินทางโดย : สายการบิน Air Astana

เริ่มต้นท่านละ

28,500 บาท

สิงหาคม - ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน QATAR AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

28,999 บาท

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน 17 - มีนาคม 18

เดินทางโดย : QATAR AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

30,999 บาท

กำหนดการเดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 17

เดินทางโดย : AIR ASTANA

เริ่มต้นท่านละ

28,999 บาท

กำหนดเดินทาง เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน TURKISH AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

29,999 บาท

กำหนดเดินทางเดือนพฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน MAHAN AIR

เริ่มต้นท่านละ

27,999 บาท

กำหนดเดินทางเดือนพฤศจิกายน 2560 - พฤษภาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน QATAR AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

30,999 บาท

กำหนดเดินทางเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน QATAR AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

29,999 บาท

ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK

เริ่มต้นท่านละ

35,900 บาท