กำหนดการเดินทาง 4 พฤษภาคม - 29 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

เริ่มต้นท่านละ

34,900 บาท

กำหนดการเดินทาง กันยายน - ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินอียิปต์แอร์(MS)

เริ่มต้นท่านละ

26,662 บาท

29 มิ.ย.-06 ก.ค. / 30 มิ.ย.-07 ก.ค. 08-15 ก.ค./22-29 ก.ค./23-30ก.ค.

เดินทางโดย : 9 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK

เริ่มต้นท่านละ

29,900 บาท

ก.ค. - พ.ย.2560

เดินทางโดย : สายการบิน Air Astana

เริ่มต้นท่านละ

28,500 บาท

16-24 ต.ค.2560

เดินทางโดย : สายการบิน Etihad Airways

เริ่มต้นท่านละ

34,555 บาท

กำหนดการเดินทาง 5 พฤษภาคม - 6 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

เริ่มต้นท่านละ

37,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 3 - 17 พฤษภาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน Qatar Airways

เริ่มต้นท่านละ

29,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 11 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน Qatar Airways

เริ่มต้นท่านละ

29,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนพฤษภาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน QATAR AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

32,999 บาท

กำหนดการเดินทาง :เดือนเมษายน - เดือนพฤภาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน QATAR AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

32,999 บาท

กำหนดการเดินทาง: เดือนมถุนายน - เดือนกรกฏาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน AIR ASTANA AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

35,999 บาท