02_ ทัวร์พม่า พุกาม ทะเลสาบอินเล

เริ่มต้นที่ท่านละ 24,900 บาท
เดินทางโดย : สายการบินไทยแอร์เอเชีย
02_ ทัวร์พม่า พุกาม ทะเลสาบอินเล 

สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก
ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์

ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องทะเลสาบอินเล
สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม

ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์
ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  และชม วัดกุโสดอ
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์
+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่มวันละ 2 ขวด)


>>>>รายละเอียดคลิ๊ก<<<<

 

อัตราค่าบริการ
 
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
14 เม.ย.60 17 เม.ย.60 25 26,900 26,500 25,900 5,000
4 พ.ค.60 7 พ.ค.60 25 24,900 24,500 23,900 5,000
10 พ.ค.60 13 พ.ค.60 25 24,900 24,500 23,900 5,000
25 พ.ค.60 28 พ.ค.60 25 24,900 24,500 23,900 5,000
7 ก.ค.60 10 ก.ค.60 25 26,900 26,500 25,900 5,000
27 ก.ค.60 30 ก.ค.60 25 24,900 24,500 23,900 5,000
11 ส.ค.60 14 ส.ค.60 25 26,900 26,500 25,900 5,000
31 ส.ค.60 3 ก.ย.60 25 24,900 24,500 23,900 5,000
14 ก.ย.60 17 ก.ย.60 25 24,900 24,500 23,900 5,000
28 ก.ย.60 1 ต.ค.60 25 24,900 24,500 23,900 5,000


 
......................................................................................
 
ดาว์โหลดรายละเอียดข้อมูลแบบครบถ้วนของ 02_ ทัวร์พม่า พุกาม ทะเลสาบอินเล
ติดตามเรื่องราวต่างๆ และแชร์บทความนี้ :  

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน