02_ ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์

เริ่มต้นที่ท่านละ 15,900 บาท
เดินทางโดย : 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)
02_ ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม
เมนูพิเศษ กุ้งเผา (เลือกบินบางกอกแอร์เวย์ บริการเล้าท์ที่สนามบินฟรี)
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)


>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

 
   วันเดินทางราคา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน FD 4 วัน นั่งรถภายใน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
14 เม.ย.60 17 เม.ย.60 FD244/247 16,900 16,500 15,900 3,500
21 เม.ย.60 24 เม.ย.60 FD244/245 15,900 15,500 14,900 3,500
4 พ.ค.60 7 พ.ค.60 FD244/247 15,900 15,500 14,900 3,500
10 พ.ค.60 13 พ.ค.60 FD244/247 15,900 15,500 14,900 3,500
25 พ.ค.60 28 พ.ค.60 FD244/247 15,900 15,500 14,900 3,500
26 พ.ค.60 29 พ.ค.60 FD244/245 15,900 15,500 14,900 3,500
3 มิ.ย.60 6 มิ.ย.60 FD244/245 15,900 15,500 14,900 3,500
30 มิ.ย.60 3 ก.ค.60 FD244/245 15,900 15,500 14,900 3,500
7 ก.ค.60 10 ก.ค.60 FD244/247 16,900 16,500 15,900 3,500
27 ก.ค.60 30 ก.ค.60 FD244/247 15,900 15,500 14,900 3,500
28 ก.ค.60 31 ก.ค.60 FD244/245 15,900 15,500 14,900 3,500
4 ส.ค.60 7 ส.ค.60 FD244/245 15,900 15,500 14,900 3,500
11 ส.ค.60 14 ส.ค.60 FD244/247 16,900 16,500 15,900 3,500
31 ส.ค.60 3 ก.ย.60 FD244/247 15,900 15,500 14,900 3,500
14 ก.ย.60 17 ก.ย.60 FD244/247 15,900 15,500 14,900 3,500
28 ก.ย.60 1 ต.ค.60 FD244/247 15,900 15,500 14,900 3,500
 
 
......................................................................................

 
ดาว์โหลดรายละเอียดข้อมูลแบบครบถ้วนของ 02_ ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
ติดตามเรื่องราวต่างๆ และแชร์บทความนี้ :  

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน