ก.ค. - ก.ย. 2560

เดินทางโดย : Srilankan Airlines

เริ่มต้นท่านละ

26,990 บาท

21 – 23 JUL/ 04 – 06 AUG/ 08 – 10 SEP /22 – 24 SEP 2017

เดินทางโดย : Srilankan Airlines (UL)

เริ่มต้นท่านละ

52,000 บาท

21 – 23 Oct 17 (30seat)

เดินทางโดย : สายการบินSrilankan Airlines (UL)

เริ่มต้นท่านละ

58,800 บาท

21 – 23 Oct 17

เดินทางโดย : Srilankan Airlines

เริ่มต้นท่านละ

36,500 บาท

เริ่มต้นท่านละ

27,000 บาท

ตุลาคม – ธันวาคม 2016

เริ่มต้นท่านละ

41,900 บาท

เดินทางเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560

เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์ / แอร์เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

21,800 บาท

JUN-NOV'17

เริ่มต้นท่านละ

25,300 บาท

JUN 2017 - JAN'2018

เริ่มต้นท่านละ

52,300 บาท

1JUL - 31 OCT'2017

เริ่มต้นท่านละ

44,200 บาท

JUL 2017 - JAN 2018

เริ่มต้นท่านละ

44,600 บาท

JUN 2017 - OCT'2017

เริ่มต้นท่านละ

38,600 บาท

JUN2017 - OCt 2017

เริ่มต้นท่านละ

29,900 บาท

NOW - 31 OCT'2017

เริ่มต้นท่านละ

30,300 บาท

กำหนดการเดินทาง 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : BANGKOK AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

44,200 บาท

กำหนดการเดินทาง 29 เมษายน - 23 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : Srilankan Airlines (UL)

เริ่มต้นท่านละ

37,100 บาท

12-15 AUG // 21-24 OCT 2017

เดินทางโดย : สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ส

เริ่มต้นท่านละ

40,900 บาท