กำหนดการเดินทาง 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : BANGKOK AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

44,200 บาท

กำหนดการเดินทาง 29 เมษายน - 23 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : Srilankan Airlines (UL)

เริ่มต้นท่านละ

37,100 บาท

กำหนดการเดินทาง 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : BANGKOK AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

20,500 บาท