ตุลาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินเอมิเรตส์ EK

เริ่มต้นท่านละ

55,900 บาท

กดำหนดการเดินทาง 23 พฤษภาคม - 29 สิงหาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

เริ่มต้นท่านละ

59,900 บาท

เดินทางถึง ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินฟลายดูไบ (FZ)

เริ่มต้นท่านละ

29,992 บาท

กำหนดการเดินทาง 8 เมษายน - 21 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน AIR ASTANA

เริ่มต้นท่านละ

48,888 บาท

กำหนดการเดินทาง 26 เมษายน - 29 สิงหาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

เริ่มต้นท่านละ

58,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 8 มิถุนายน - 26 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินแอร์แอสตาน่า

เริ่มต้นท่านละ

55,999 บาท

ก.ค. - ธ.ค.60

เดินทางโดย : สายการบินfly Dubai

เริ่มต้นท่านละ

29,992 บาท

ก.ค.-ต.ค.60

เดินทางโดย : สายการบินแอร์แอสตาน่า

เริ่มต้นท่านละ

55,900 บาท

กันยายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินไทย

เริ่มต้นท่านละ

37,555 บาท

กำหนดการเดินทาง 04 - 09 ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : Etihad Airways (EY)

เริ่มต้นท่านละ

36,999 บาท

กำหนดการเดินทางเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน AIR ASTANA

เริ่มต้นท่านละ

48,888 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน AIR ASTANA

เริ่มต้นท่านละ

49,999 บาท

ก.ค. - ต.ค.60

เดินทางโดย : สายการบินเอติฮัด แอร์เวย์

เริ่มต้นท่านละ

47,999 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบิน AIR ASTANA

เริ่มต้นท่านละ

45,555 บาท