กำหนดเดินทาง เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

46,999 บาท

กำหนดเดินทาง เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน THAI AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

37,900 บาท

กำหนดเดินทาง เดือนมกราคม - มีนาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน ETIHAD AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

62,900 บาท

ก.ค. - ธ.ค.60

เดินทางโดย : สายการบินfly Dubai

เริ่มต้นท่านละ

29,992 บาท

ตุลาคม - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินเอมิเรตส์ EK

เริ่มต้นท่านละ

55,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 8 มิถุนายน - 26 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินแอร์แอสตาน่า

เริ่มต้นท่านละ

55,999 บาท

ก.ค.-ต.ค.60

เดินทางโดย : สายการบินแอร์แอสตาน่า

เริ่มต้นท่านละ

55,900 บาท

กันยายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินไทย

เริ่มต้นท่านละ

37,555 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน AIR ASTANA

เริ่มต้นท่านละ

49,999 บาท

กำหนดการเดินทางเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน AIR ASTANA

เริ่มต้นท่านละ

54,999 บาท

กำหนดการเดินทางเดือนพฤศจิกายน 2560

เดินทางโดย : สายการบิน AIR ASTANA

เริ่มต้นท่านละ

52,999 บาท

กำหนดการเดินทางเดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน AIR ASTANA

เริ่มต้นท่านละ

45,555 บาท