กำหนดการเดินทาง : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินบางกอกแอร์เวย์

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 13 มกราคม - 11 สิงหาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 14 มกราคม - 12 สิงหาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)

เริ่มต้นท่านละ

12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนมีนาคม - เดือนกรกฎาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (BANGKOK AIRWAYS)

เริ่มต้นท่านละ

14,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 11 มีนาคม - 2 กรกฏาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินบางกอกแอร์เวย์

เริ่มต้นท่านละ

13,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 25 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG)

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - เดือนสิงหาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินไทยแอร์เอเซีย

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 17 มีนาคม - 2 กรกฏาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (BANGKOK AIRWAYS)

เริ่มต้นท่านละ

13,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 23 เมษายน - 29 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : รถบัสลาวปรับอากาศขนาด 35-45

เริ่มต้นท่านละ

19,999 บาท

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - กัันยายน 2560

เดินทางโดย : LAO AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

9,499 บาท