กำหนดการเดินทาง วันที่ 12 – 20 ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินไทย (TG)

เริ่มต้นท่านละ

44,900 บาท

กำหนดการเดินทาง วันที่ 26 ส.ค. - 01ก.ย. 17 / 31ส.ค. – 06ก.ย. 17

เดินทางโดย : สายการบินไทย (TG)

เริ่มต้นท่านละ

37,900 บาท

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

22,900 บาท

กำหนดการเดินทาง วันที่ 01-03 กันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

เริ่มต้นท่านละ

39,900 บาท