เดือน กรกฎาคม 8-15 ก.ค / 27 ก.ค.-03 ส.ค. เดือน สิงหาคม 10-17 ส.ค.12-19 ส.ค. /26 ส.ค.-02 ก.ย. เดือน กันยายน 09-16 ก.ย./23-30 ก.ย.

เดินทางโดย : สายการบินอียิปต์

เริ่มต้นท่านละ

55,999 บาท

กำหนดการเดินทางเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินประจำชาติอิยิปต์แอร์

เริ่มต้นท่านละ

31,999 บาท

ก.ค. - ก.ย. 2560

เดินทางโดย : สายการบินอียิปต์

เริ่มต้นท่านละ

25,999 บาท