กำหนดการเดินทาง 4 พฤษพาคม - 3 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน เอมิเรตส์ (EK)

เริ่มต้นท่านละ

119,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 18 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)

เริ่มต้นท่านละ

79,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 13 เมษายน - 28 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบินไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ (CZ)

เริ่มต้นท่านละ

79,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 7 เมษายน 16 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน EVA AIR

เริ่มต้นท่านละ

85,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนธันวาคม 2559 - เดือนพฤษภาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน QATAR AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

72,555 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนตุลาคม 2559 - เดือนพฤษภาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน QATAR AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

69,555 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน EVA AIRWAYS

เริ่มต้นท่านละ

69,999 บาท