กำหนดการเดินทาง 7 เมษายน - 24 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

13,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 20 พฤษภาคม - 24 สิงหาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค

เริ่มต้นท่านละ

11,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 6 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic Airways (CX)

เริ่มต้นท่านละ

17,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 4 พฤษภาคม - 29 สิงหาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน AIR ASIA (FD)

เริ่มต้นท่านละ

7,900 บาท

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน - กรกฎาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินไทยสมายล์

เริ่มต้นท่านละ

8,998 บาท

ก.ค. - ต.ค.60

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 7 เมษายน - 24 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

12,499 บาท

กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม 60

เดินทางโดย : การบินไทย

เริ่มต้นท่านละ

13,331 บาท

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 28 เมษายน - 26 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific)

เริ่มต้นท่านละ

13,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 11 มีนาคม - 30 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 1 เมษายน - 25 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค

เริ่มต้นท่านละ

16,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 6 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic Airways (CX)

เริ่มต้นท่านละ

15,900 บาท

มิ.ย. - ต.ค.60

เดินทางโดย : สายการบิน EMIRATES

เริ่มต้นท่านละ

17,900 บาท

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 17

เดินทางโดย : Cathay Pacific (CX)

เริ่มต้นท่านละ

15,900 บาท

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน - กรกฏาคม 60

เดินทางโดย : CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 8 กรกฏาคม - 28 สิงหาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX)

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

เดือนทางเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2560

เดินทางโดย : Emirate Airline (EK)

เริ่มต้นท่านละ

9,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 6 พฤษภาคม - 30 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic Airways (CX)

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

กำหยดการเดินทง 1 มิถุนายน - 28 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน Royal Jordan Airways (RJ)

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

ส.ค. - ก.ย.60

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

15,999 บาท

มิ.ย. - ต.ค.2560

เดินทางโดย : สายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific)

เริ่มต้นท่านละ

10,999 บาท

กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

5,995 บาท

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน 60

เดินทางโดย : การบินไทย

เริ่มต้นท่านละ

5,995 บาท

เดินทาง ก.ค.-ก.ย. 60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค CX

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

ก.ค. - ต.ค.2560

เดินทางโดย : สายการบินเอมิเรตส์

เริ่มต้นท่านละ

22,900 บาท

เดินทาง ส.ค. - ธ.ค.60

เดินทางโดย : สายการบินเคนย่า แอร์เวย์

เริ่มต้นท่านละ

11,511 บาท

กำหนดการเดินทาง 20 เมษายน - 30 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 2 มิถุนายน 2 กรกฏาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 14 มกราคม - 26 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน SRILANKAN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

15,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 1 กรกฏาคม - 30 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 7 กันยายน 29 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

13,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 1 กรกฏาคม - 2 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

15,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 21 พฤษภาคม - 24 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน HONG KONG

เริ่มต้นท่านละ

13,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 6 กรกฏาคม - 14 สิงหาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน HONG KONG AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

17,999 บาท

กำหนดกา่รเดินทาง 1 กรกฏาคม - 31 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

14,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 7 กรกฏาคม - 30 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

17,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 1 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ Srilankan Airline (UL)

เริ่มต้นท่านละ

8,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 21 มีนาคม - 6 พฤษภาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินKenya airways

เริ่มต้นท่านละ

7,997 บาท

กำหนดการเดินทาง 22 มิถุนายน - 24 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน Air Asia (FD)

เริ่มต้นท่านละ

10,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 8 เมษายน - 30 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท

กำหรดการเดินทาง 20 เมษายน - 28 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค

เริ่มต้นท่านละ

8,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 9 มีนาคม - 1 กรกฎาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน AIR MACAU (NX)

เริ่มต้นท่านละ

11,888 บาท

กำหนดการเดินทาง เมษายน-มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน AIR MACAU (NX)

เริ่มต้นท่านละ

89,999 บาท

กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ - กันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินคาเท่แปซิฟิก

เริ่มต้นท่านละ

11,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 1 เมษายน - 3 กรกฏาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธย์แปซิฟิค CX

เริ่มต้นท่านละ

11,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 4 มีนาคม - 26 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน SriLankan Airlines (UL)

เริ่มต้นท่านละ

16,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 4 มีนาคม - 26 มิถุนายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน Srilankan Airlines (UL)

เริ่มต้นท่านละ

14,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน 2560

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

15,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค

เริ่มต้นท่านละ

16,999 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค

เริ่มต้นท่านละ

21,999 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

16,999 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2560

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

12,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฏาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน Air Macau

เริ่มต้นท่านละ

6,886 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2560

เดินทางโดย : สายการบิน SRILANKAN AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

15,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฏาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน 2560

เดินทางโดย : สายการบิน HONG KONG AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

14,999 บาท

เดินทาง มกราคม - มิถุนายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

13,900 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน 2560

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

18,900 บาท