ก.ค. - ต.ค.60

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท

กำหนดการเดินทางกันยายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน AIR MACAU (NX)

เริ่มต้นท่านละ

7,799 บาท

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน - กันยายน 17

เดินทางโดย : สายการบิน EMIRATES

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 17

เดินทางโดย : CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

14,999 บาท

มิ.ย. - ต.ค.60

เดินทางโดย : สายการบิน EMIRATES

เริ่มต้นท่านละ

17,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 6 พฤษภาคม - 30 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic Airways (CX)

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

กันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

5,995 บาท

ส.ค. - ต.ค.2560

เดินทางโดย : เคนย่าแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

7,997 บาท

กำหนดการเดินทาง 7 เมษายน - 24 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

13,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 7 เมษายน - 24 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

12,499 บาท

กันยายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : CATHEY PACIFIC AIRLINE (CX)

เริ่มต้นท่านละ

10,888 บาท

มิ.ย.-ก.ย.60

เดินทางโดย : สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

มิ.ย. - ก.ย.60

เดินทางโดย : สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

เดินทางเดือน สิงหาคม - กันยายน 2560

เดินทางโดย : ฮ่องกง แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

7,999 บาท

เดินทางเดือน กรกฏาคม - กันยายน 2560

เดินทางโดย : ฮ่องกง แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

กำหนดการเดินทางเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบิน Cathay Pacific

เริ่มต้นท่านละ

8,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 11 มีนาคม - 30 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

กันยายน 60 - มีนาคม 61

เดินทางโดย : สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 1 เมษายน - 25 กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค

เริ่มต้นท่านละ

16,999 บาท

กำหนดการเดินทางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 60

เดินทางโดย : แอร์เอเชีย FD

เริ่มต้นท่านละ

6,900 บาท

กันยายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : เคนย่าแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

4,994 บาท

เดือนทางเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2560

เดินทางโดย : Emirate Airline (EK)

เริ่มต้นท่านละ

9,900 บาท

กันยายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน เคนย่าแอร์เวย์

เริ่มต้นท่านละ

5,995 บาท

ตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน CATHEY PACIFIC (CX)

เริ่มต้นท่านละ

14,900 บาท

มิ.ย. - ต.ค.2560

เดินทางโดย : สายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific)

เริ่มต้นท่านละ

10,999 บาท

12 – 14 ส.ค. 60 (วันแม่แห่งชาติ) 13 – 15 ต.ค. 60(วันคล้ายวันสวรรคต ร. 9) 21 – 23 ต.ค. 60 (วันปิยะมหาราช)

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

22,900 บาท

สิงหาคม - กันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินแอร์มาเก๊า

เริ่มต้นท่านละ

4,994 บาท

สิงหาคม - ธันวาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)

เริ่มต้นท่านละ

13,900 บาท

เดินทางเดือน กรกฏาคา - ตุลาคม 60

เดินทางโดย : Royal Jordan Airways

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

สิงหาคม - กันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)

เริ่มต้นท่านละ

11,999 บาท

เดินทาง ก.ค.-ก.ย. 60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค CX

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

ก.ค. - ต.ค.2560

เดินทางโดย : สายการบินเอมิเรตส์

เริ่มต้นท่านละ

22,900 บาท

เดินทาง ส.ค. - ธ.ค.60

เดินทางโดย : สายการบินเคนย่า แอร์เวย์

เริ่มต้นท่านละ

11,511 บาท

สิงหาคม - กันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

14,900 บาท

เดินทาง เดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)

เริ่มต้นท่านละ

6,969 บาท

กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 60

เดินทางโดย : CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

กำหนดการเดินทาง กรกฏาคม - ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท

กำหนดการเดินทาง กันยายน - ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

13,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 1 กรกฏาคม - 2 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

15,999 บาท

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 60

เดินทางโดย : สายการบิน HONG KONG

เริ่มต้นท่านละ

13,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 7 กรกฏาคม - 30 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

17,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 22 มิถุนายน - 24 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบิน Air Asia (FD)

เริ่มต้นท่านละ

10,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 8 เมษายน - 30 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท

กำหรดการเดินทาง 20 เมษายน - 28 ตุลาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค

เริ่มต้นท่านละ

8,999 บาท

กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ - กันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินคาเท่แปซิฟิก

เริ่มต้นท่านละ

11,999 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค

เริ่มต้นท่านละ

16,999 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค

เริ่มต้นท่านละ

21,999 บาท

กำหนดการเดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกันยายน 2560

เดินทางโดย : สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

16,999 บาท