เมษายน - มิถุนายน

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเซีย

เริ่มต้นท่านละ

13,331 บาท

มิถุนายน - กันยายน

เดินทางโดย : สายการบิน EMIRATES

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

กำหนดการเดินทาง มกราคม - มิถุนายน 18

เดินทางโดย : AIR ASIA (FD)

เริ่มต้นท่านละ

6,900 บาท

เมษายน

เดินทางโดย : สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค

เริ่มต้นท่านละ

22,999 บาท

13 – 15 เมษายน 2561 **วันสงกรานต์**

เดินทางโดย : สายการบิน CATHEY PACIFIC AIRLINE (CX)

เริ่มต้นท่านละ

17,888 บาท

เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

11,999 บาท

มีนาคม 2561 - มิถุนายน 2561

เดินทางโดย : สายการบิน Cathay Pacific

เริ่มต้นท่านละ

17,900 บาท

มกราคม - เมษายน 2561

เดินทางโดย : เอมิเรตส์แอร์ไลน์ EK

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

พฤษภาคม - มิถุนายน

เดินทางโดย : สายการบิน Air Asia

เริ่มต้นท่านละ

10,988 บาท

เมษายน - ตุลาคม

เดินทางโดย : สายการบิน EMIRATES

เริ่มต้นท่านละ

14,999 บาท

เดินทางเดือน มกราคม - มิถุนายน 61

เดินทางโดย : สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

กำหนดการ เม.ย.-ก.ค.

เดินทางโดย : Cathay Pacific

เริ่มต้นท่านละ

11,999 บาท

เมษายน - ตุลาคม

เดินทางโดย : สายการบินรอยัล จอร์แดนเนียล

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท

พฤษภาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเซีย (FD)

เริ่มต้นท่านละ

6,996 บาท

เม.ย.-พ.ค.61

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชีย FD

เริ่มต้นท่านละ

6,996 บาท

เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

8,888 บาท

กำหนดการ พ.ค.-ก.ย. 2561

เดินทางโดย : Air Asia

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

พฤษภาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน HONG KONG AIRLINE

เริ่มต้นท่านละ

14,888 บาท

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561

เดินทางโดย : สายการบิน คาเธย์แปซิฟิคแอรืไลน์

เริ่มต้นท่านละ

11,911 บาท

เดินทาง มค.-ก.ค.61

เดินทางโดย : สายการบินรอยัล จอร์แดนเนียล

เริ่มต้นท่านละ

11,999 บาท

กำหนดการ พ.ค.-ต.ค. 2561

เดินทางโดย : Cathay Pacific

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท

พฤษภาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

2,992 บาท

เดินทาง มีนาคม - เมษายน 2561

เดินทางโดย : สายการบิน EMIRATES AIRLINE (EK)

เริ่มต้นท่านละ

11,888 บาท

กำหนดการ 2 -4 พ.ค. 61 // 3 -5 พ.ค. 61 , 29 -31 พ.ค. 61 , 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61

เดินทางโดย : EMIRATES AIRLINE

เริ่มต้นท่านละ

8,888 บาท

เมษายน 2561 - มิถุนายน

เดินทางโดย : สายการบิน Cathay Pacific

เริ่มต้นท่านละ

17,900 บาท

กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 61

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเซีย

เริ่มต้นท่านละ

7,999 บาท

มกราคม - เมษายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินรอยัลจอร์แดน Royal Jordan Airways

เริ่มต้นท่านละ

14,900 บาท

มกราคม - มิถุนายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินแอร์ เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

6,900 บาท

กำหนดการเดินทาง เมษายน - ตุลาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน EMIRATES

เริ่มต้นท่านละ

14,999 บาท

เมษายน 61 - กันยายน 61

เดินทางโดย : สายการบิน Cathay Pacific

เริ่มต้นท่านละ

16,900 บาท

เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

กำหนดการเดินทาง 25-27 พฤษภาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบินไทย

เริ่มต้นท่านละ

24,900 บาท

กำหนดเดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 2561

เดินทางโดย : CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

14,999 บาท

กำหนดการเดินทาง เมษายน - ตุลาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน EMIRATES

เริ่มต้นท่านละ

17,900 บาท

กำหนดการเดินทาง มีนาคม - กรกฏาคม 2561

เดินทางโดย : CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

13,999 บาท

เมษายน - กรกฏาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

13,999 บาท

เดินทาง มกราคม - เมษายน 2561

เดินทางโดย : สายการบิน EMIRATES

เริ่มต้นท่านละ

14,999 บาท

เมษายน 61 - ตุลาคม 61

เดินทางโดย : สายการบิน Cathay Pacific

เริ่มต้นท่านละ

15,900 บาท

เดินทางเดือน มกราคม - กรกฏาคม 61

เดินทางโดย : Royal Jordanian

เริ่มต้นท่านละ

11,999 บาท

กำหนดการเดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 2561

เดินทางโดย : CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

17,900 บาท

กำหนดการเดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 2561

เดินทางโดย : Hong Kong Airlines

เริ่มต้นท่านละ

17,900 บาท

กำหนดการเดินทาง เมษายน - ตุลาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบิน คาเธย์แปซิฟิค

เริ่มต้นท่านละ

15,999 บาท

เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2561

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเชีย

เริ่มต้นท่านละ

5,888 บาท

Copyright © 2015 All Rights Reserved. Designed by Siam Webdesign