เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

7,999 บาท

เดินทาง พ.ย.60-เม.ย.61

เดินทางโดย : สายการบิน Royal Jordan Airways (RJ)

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

เดินทาง พ.ย.60-มี.ค.61

เดินทางโดย : สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค

เริ่มต้นท่านละ

11,900 บาท

ต.ค.60-มี.ค.61

เดินทางโดย : สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค

เริ่มต้นท่านละ

15,900 บาท

เดินทาง ธ.ค.60-ก.พ.61

เดินทางโดย : สายการบิน HONG KONG AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

14,999 บาท

เดินทาง 31 ธ.ค.-3 ม.ค.60

เดินทางโดย : สายการบิน HONG KONG AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

24,900 บาท

กำหนดการเดินทาง ธันวาคม 17 - มีนาคม 18

เดินทางโดย : CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

14,900 บาท

กำหนดการเดินทาง 30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61 ปีใหม่!! พีเรียตเดียวเท่านั้น!!

เดินทางโดย : CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

27,900 บาท

เดินทางเดือน มกราคม - มีนาคม 61

เดินทางโดย : Hong Kong Airlines...

เริ่มต้นท่านละ

11,999 บาท

เดินทางเดือน มกราคม - มีนาคม 61

เดินทางโดย : Hong Kong Airlines...

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

เดินทางเดือน มกราคม - มีนาคม 61

เดินทางโดย : Hong Kong Airlines...

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

เดินทางเดือน มกราคม - มีนาคม 61

เดินทางโดย : Hong Kong Airlines...

เริ่มต้นท่านละ

7,999 บาท

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.60

เดินทางโดย : สายการบิน EMIRATES

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท

เดินทาง พ.ย.60-มี.ค.61

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

เดินทาง ต.ค.60-มี.ค.61

เดินทางโดย : สายการบิน HONG KONG AIRLINES

เริ่มต้นท่านละ

17,999 บาท

เดินทาง ก.ย.60-มี.ค.61

เดินทางโดย : สายการบิน CATHAY PACIFIC

เริ่มต้นท่านละ

13,999 บาท

มีนาคม 2561

เดินทางโดย : สายการบินแอร์เอเซีย Air Asia (FD)

เริ่มต้นท่านละ

3,993 บาท

เดินทาง ธ.ค.59

เดินทางโดย : สายการบินรอยัล จอร์แดน

เริ่มต้นท่านละ

11,999 บาท

เดินทาง ธ.ค.60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค

เริ่มต้นท่านละ

9,999 บาท

เดินทาง ธ.ค.60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค

เริ่มต้นท่านละ

13,999 บาท

เดินทางเดือน ธันวาคม 60 - มีนาคม 61

เดินทางโดย : Cathay Pacific Airways (CX)

เริ่มต้นท่านละ

15,900 บาท

กำหนดการเดินทางกันยายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : สายการบิน AIR MACAU (NX)

เริ่มต้นท่านละ

7,799 บาท

กันยายน - ธันวาคม 2560

เดินทางโดย : CATHEY PACIFIC AIRLINE (CX)

เริ่มต้นท่านละ

10,888 บาท

กันยายน 60 - มีนาคม 61

เดินทางโดย : สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์

เริ่มต้นท่านละ

12,999 บาท

กำหนดการเดินทางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 60

เดินทางโดย : แอร์เอเชีย FD

เริ่มต้นท่านละ

6,900 บาท

สิงหาคม - ธันวาคม 60

เดินทางโดย : สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)

เริ่มต้นท่านละ

13,900 บาท